KWALITEIT

Het bedrijf “M.A.CO” houdt zijn klanten in het middelpunt van zijn bezorgdheid door een product aan te bieden dat voldoet aan hun vereisten bij de vervaardiging van technische artikelen en professionele werkkleding en imago

Het management benadrukt het belang van het voldoen aan klantvereisten en van wettelijke en wettelijke vereisten.

Dit kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de volgende assen / doelstellingen:
Tevredenheid over de behoeften en verwachtingen van klanten
De verbetering van de kwaliteit van de producten.
Continue verbetering van de efficiëntie van het kwaliteitsbeheersysteem,
Verbeterde kwalificatie en veelzijdigheid van medewerkers.
Om deze doelstellingen te bereiken, verbindt het management zich ertoe om:
Voldoe aan de vereisten en verbeter continu de efficiëntie van het kwaliteitssysteem,
Zorg voor een geschikte omgeving waarin medewerkers betrokken kunnen raken bij het bereiken van doelen.
Voorzie in de nodige middelen voor de implementatie van het kwaliteitssysteem,
Zowel dit kwaliteitsbeleid als de kwaliteitsdoelstellingen worden systematisch onderzocht
tijdens de directiebeoordeling kunnen ze op verzoek van de vertegenwoordiger worden herzien
van de richting in geval van noodzaak.

Het bedrijf “M.A.CO” heeft een drievoudige certificering
ISO 9001 : 2008
ISO 14 001 : 2004
OHSAS 18 001 : 2007